Suuri Sisäilmatutkimus

Suomessa aivan liian moni kärsii huonoista rakennuksista. Rakennusten tarkoitus on tarjota suojaa ulkoilman olosuhteilta, mutta kuten valitettavan hyvin tiedämme, kaikki rakennukset eivät täytä tehtäväänsä. Selkeät fyysiset vauriot, kuten rikkoontunut ikkuna tai laite on helppo todeta ja korjata, mutta sisäilmaan liittyvien ongelmien selvittäminen on aina paljon haastavampaa. 

Sisäilman olosuhteille on asetettu raja-arvoja, mutta ne riippuvat siitä, mihin rakennusta käytetään ja milloin se on rakennettu. Ihmisen keho ei kuitenkaan välitä siitä, onko rakennus tehty 1970-luvulla vai 2020 ja oleskellaanko rakennuksessa työn vai asumisen vuoksi. Jopa lakiin (ns. asumisterveysasetus) kirjatut raja-arvot on laadittu pääosin teknisin perustein, ei ihmisen terveyden näkökulmasta. 

Meidän missiomme on auttaa ihmisiä asumaan, työskentelemään ja opiskelemaan terveissä rakennuksissa ja sellaisissa rakennuksissa, joissa ihmiset viihtyvät. Lähestyimme asiaa ensin puhtaasti rakennustekniikan näkökulmasta, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että tärkeintä asiassa on kuulla käyttäjiä. Vain tyytyväinen käyttäjä on riittävä mittapuu rakennuksen laadun arvioinnissa. Sisäilmaongelmat eivät aina ole terveydelle vaarallisia, vaan ne voivat liittyä myös viihtyvyyteen. Sen vuoksi pyydämme arvioimaan myös vähäisempiä sisäilmahaittoja.

Haluammekin nyt kuulla mitä mieltä juuri sinä olet niistä rakennuksista, joissa aikaasi vietät. Tai oikeastaan haluamme tarjota mahdollisuuden kertoa julkisesti mutta anonyymisti, mitä mieltä olet. 

Emme kysy nimeäsi, sähköpostiosoitettasi emmekä puhelinnumeroasi. Emme myöskään tule koskaan myymään keräämäämme tietoa, vaan tulemme jakamaan sen maksutta kaikille siitä kiinnostuneille, kun saamme ensin riittävästi pohjatietoa tilastojen perustaksi. Emme tosin julkaise tietoja omakotitaloista ja isoistakin kiinteistöistä vain kun palautetta on vähintään kolme kappaletta.

Kun osallistut projektiin antamalla palautetta, sinulla on mahdollisuus nostaa esiin ongelmat, joihin et ole ehkä saanut apua kiinteistön omistajalta, työnantajalta tai kunnalta. Emme halua kuitenkaan keskittyä vain negatiivisiin asioihin, vaan tarvitsemme myös positiivista palautetta. Sitä kautta voimme kannustaa kaikkia kiinteistöistä vastaavia tavoittelemaan parempaa tulevaisuutta.

Voit antaa palautetta yhdestä tai useammasta kiinteistöstä. 

Kunnonilma
Kirjoita kadun nimi ja numero ja valitse sopivin vaihtoehto. Ainoastaan katunumero tallennetaan, ei rakennuksen, rapun tai asunnon kirjainta tai numeroa.
Mikä seuraavista parhaiten kuvaa omaa suhdettasi rakennukseen? *
Miten pitkään olet säännöllisesti oleskellut rakennuksessa?
Oleskeletko edelleen rakennuksessa?
0 = erittäin epätodennäköisesti, 10 = erittäin todennäköisesti
Mitä seuraavista ongelmista olet kokenut tässä rakennuksessa oleskelun yhteydessä?
reCAPTCHA

Tutkimuksen järjestää Serviz Oy. Olemme suomalainen, rakentamisen laatuun erikoistunut asiantuntijayritys. Lue lisää https://serviz.fi